MUREXIN Základ D1 5kg Zobrazit větší

Murexin Základ D1 - penetrace (5 kg)

MD1

Nový produkt

Kvalitní bezředidlová disperze (penetrace) na bázi umělé pryskyřice, určena pro savé podklady, jako jsou cementové potěry, betony a sádrové hmoty na stěnách. Na anhydritový potěr před lepením textilních a PVC krytin (doba schnutí min. 12 hod.).

Koncentrát: ředění vodou v poměru 1:1 až max. 1:3

Spotřeba: 1 kg na cca 30 m2

GIS kód: D 1. EMI kód: EC 1.

Více informací

700,59 Kč s DPH

579,00 Kč bez DPH

140,12 Kč za kg

Přidat na seznam přání

Více informací

Murexin Základ D1 - bezředidlová disperze (penetrace)

  • koncentrát, nízká spotřeba
  • výborná adheze na savých podkladech
  • bez zápachu
  • bez obsahu rozpouštědel


Popis výrobku


Velmi hodnotná disperze syntetických pryskyřic bez obsahu rozpouštědel, s výrazným hloubkovým účinkem. Růžové probarvení umožňuje jednoduchou kontrolu aplikace. Minimální obsah emisí. Ředitelný vodou v poměru 1:1 až 1:3.


Použití


K přípravě savých, zejména nově zhotovených podkladů, jako jsou cementem pojené potěry, beton, nivelační hmoty a sádrové materiály na stěnách. Na anhydritové potěry je použití možné pouze před kladením paropropustných podlahovin. Vhodný pro podlahové vytápění.


Balení a skladování


Balení:
5 kg plastový kanystr


Skladování:
V suchu v neporušeném originálním balení po dobu
cca 12 měsíců, při teplotě nad +5°C.


Technické údaje
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.


Spotřeba: cca 70 g / m2 (dle podkladu)


Barva: růžová
Spec. hmotnost: cca 1,0 g/cm3

Doba schnutí: cca 2 – 3 hodiny  (savý podklad)
Doba schnutí na podkladech citlivých na vlhkost (anhydrit): cca 1 – 2 dny
Ideální teplota zpracování: +15°C až +25° C
Ředění vodou: 1 : 1 až 1 : 3
Zkoušeno podle GIS kód: D1
EMI kód: EC 1 Plus
60000-00/01 Základ D1, 11.12.2014, jda


Technika pro podlaháře


Zpracování
Doporučené nářadí: Malířská štětka, velurový váleček s krátkým chlupem.
Podklad: Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem (ČSN 74 4505).
Vhodný na obvyklé minerální stavební podklady jako cementový potěr, beton, anhydritový potěr, sádrové
stavební materiály, omítky na cementové bázi, pórobeton.
Nevhodné použití: Na kov, plasty, nátěry, vodoodpudivé podklady, starší podklady s odbroušenými zbytky lepidel.
Příprava podkladu: Podklad vždy přebruste, zbavte prachu (vysajte), ověřte jeho vyzrálost. Zejména odstraňte separační nesoudržné vrstvy, sintrové vrstvy a zbytky lepidel. Využijte běžně používaných metod přípravy
podkladu, jako je frézování, otryskání nebo broušení.
Zpracování: Základ D1 nanášejte vhodným nářadím rovnoměrně na podklad, zamezte vzniku louží, doporučujeme ředění čistou vodou v poměru 1 : 1 až 1 : 3.
Doba schnutí: cca 2 – 3 hodiny na běžných savých podkladech, na sádrou pojených materiálech se doba schnutí prodlužuje až na cca 48 hodin. Nežádoucí znečištění odstraňte ještě v čerstvém stavu materiálu, nářadí po použití omyjte vodou.


Ochrana při práci
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.

Pro perfektní systém
Murexin lepidla na disperzní bázi: Lepidlo na podlahoviny D 321, Lepidlo do mokrého a adhezního lože D 391, Lepidlo speciální do adhezního lože LF 300, Lepidlo Linotex Profi D 494, Lepidlo na koberce DK 44 T, Lepidlo na korek a pryž D 360, Lepidlo na designové podlahoviny D 495.
Murexin nivelační hmoty: Nivelační hmota Objekt Plus OS 50, Nivelační hmota expresní SL 52, Nivelační hmota
Extrém NE 30, Nivelační hmota ST 12, Nivelační hmota ST 25, Nivelační hmota MAXIMO M 61
Murexin výplňové hmoty: Opravná hmota na beton SF 80, Opravná hmota na beton jemná SF 83


Důležité
Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. Obsah tohoto návodu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantuje výrobce Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento text svou platnost.

Ke stažení