Murexin Nivelační hmota ST 25 (25 kg) Zobrazit větší

Murexin ST 25 - cementová samonivelační hmota (25 kg)

MST25

Nový produkt

Samonivelující zušlechtěná cementová stěrková hmota pro vrstvy od 3 mm do 35 mm.

Osobní odběr na adrese:

Podlahy Plzeň s.r.o., Borská 40a, 301 00 Plzeň

Paletovou dopravu po celé ČR Vám naceníme individuálně (podle adresy a objednaného množství).

Info na tel.: 603 178 635

MOŽNOST VÝRAZNÉ MNOŽSTEVNÍ SLEVY PRO PODNIKATELE!

Více informací

541,48 Kč s DPH

447,50 Kč bez DPH

21,66 Kč za kg

Přidat na seznam přání

Více informací

Vytváří pevný a ideálně rovný podklad před kladením všech druhů podlahovin. Vhodná k vyrovnání extrémních nerovností a velkých ploch. Použití i pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovým nábytkem. Spotřeba: cca 1,7 kg/m2 a 1 mm vrstvy.

Nivelační hmota ST 25

  • vytvrzuje téměř bez pnutí
  • delší doba zpracování
  • aplikace do 35 mm
  • univerzální použití

Popis výrobku
Hydraulicky tuhnoucí zušlechtěná prášková samozabíhavá nivelační hmota vytvrzující téměř bez pnutí. Použití
V interiéru k vyrovnání nerovností povrchu v tloušťce vrstvy od 2 do 35 mm, vytváří pevný a ideálně rovný
podklad před kladením všech druhů podlahových krytin. K vyrovnání extrémních nerovností a velkých
ploch. Vhodné použití i pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovým nábytkem.


Balení a skladování
Balení:
25 kg pytel
Skladování:
V suchu na dřevěných roštech v neporušeném originálním balení po dobu cca 6 měsíců.


Technické údaje
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.


Spotřeba: cca 1,7 kg/m2 a 1mm
Potřeba vody: cca 5 l / 25 kg,  tj. cca 0,2 l / kg
Doba zpracování: cca 20 – 30 minut
Maximální vrstva: 35 mm


ST 25 pochozí/pokládka dlažby/pokládka PVC:
tl. 4 mm po 6 hod. po 24 hod. po 36 hod.
tl. 8 mm po 7 hod. po 24 hod. po 36 hod.
tl. 12 mm po 8 hod. po 24 hod. po 36 hod.
tl. 18 mm po12 hod. po 36 hod. po 48 hod.
tl. 25 mm po 24 hod. po 36 hod. po 48 hod.
tl. 35 mm po 24 hod. po 48 hod. po 72 hod.

Zkoušeno podle ČSN EN 13 813, C 25 / F 5, reakce na oheň: A1


Technika pro podlaháře a zpracování

Doporučené nářadí: Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžíce, hladítko, špachtle, rakle, ježatý váleček, odměrná nádoba.
Podklad: Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem. Na všechny obvyklé minerální stavební podklady.
Nevhodné použití: Na dřevo, kovy, plasty.
Příprava podkladu: Očištěný podklad zbavený prachu penetrujte vhodnou penetrací, zkontrolujte vyzrálost podkladu.
Míchání: Nízkootáčkovým elektrickým mísidlem míchejte v čisté míchací nádobě prášek s předepsaným
množstvím čisté studené vody dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání cca 4
minuty.
Mísící poměr: cca 5 litrů vody na 25 kg Nivelační hmoty ST 25, odpovídá cca 0,20 l / kg


Zpracování:
Čerstvou směs nanášejte v požadované vrstvě (do 35 mm) pokud možno v jednom pracovním kroku na
podklad. Směs vylejte a zubovým hladítkem ji rovnoměrně roztáhněte po ploše. Hmota je čerpatelná, na větší plochy lze použít k roztažení směsi rakli. Ještě před počátkem tuhnutí směsi hmotu odvzdušněte ježatým válečkem. Kolem stěn a pevných předmětů zabudovaných do podlahy vytvořte dilatační okrajový pásek z pružného materiálu síly cca 4 mm – např. Murexin Páska dilatační MUREFLEX RS 50. Přebroušení zrnitostí brusiva 24 – 60 urychlí schnutí a zlepší nasákavost povrchu.
Optimální teplota zpracování: +16°C až +22°C.
Následné ošetření: Vhodnými opatřeními zamezte příliš rychlému vysýchání čerstvé hmoty.
Nářadí po upotřebení očistěte vodou.


Pro perfektní systém
Penetrace savých podkladů: Murexin Základ hloubkový D7 nebo Murexin Základ D1 ředěný vodou v poměru 1:3
Penetrace nesavých podkladů: Murexin Základ Supergrund D4
Penetrace anhydritových potěrů: Murexin Základ Supergrund D 4 ředěný vodou v poměru 1:1 nebo Epoxidová
pryskyřice EP 70 BM (EP 90) s posypem křemičitým pískem zrnitosti 0,3 – 0,8 mm


Ochrana při práci
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.


Důležité
Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantuje výrobce Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento text svou platnost.

2 dalších produktů ve stejné kategorii:

Ke stažení